Ογκολογικό – Παθολογικό

Τα Ογκολογικά Νοσοκομεία σας ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ογκολογικού σας προβλήματος και σας δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης προοπτικής μέσω της συνεργασίας όλων των ογκολογικών ειδικοτήτων. Εμπιστευτείτε τα Ογκολογικά Τμήματα του ΕΣΥ.

Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

Όλο το μόνιμο ιατρικό προσωπικό είναι εξειδικευμένοι ογκολόγοι – παθολόγοι, με διδακτορική διατριβή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ογκολογικά νοσοκομεία του εξωτερικού.

Το Τμήμα μας στελεχώνεται από άριστο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το Τμήμα μας είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας για την χορήγηση πλήρους ειδικότητας Ογκολογίας – Παθολογίας και για χορήγηση 2-ετούς εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Παθολογίας.

Σχετικά με το Τμήμα

Στο Τμήμα μας αντιμετωπίζονται ασθενείς με όλα τα είδη των συμπαγών όγκων και λεμφωμάτων. Επί πλέον υπάρχει εξειδίκευση στην θεραπεία όγκων όρχεων και ωοθηκών.

Το Τμήμα μας διαθέτει 40 κλίνες.

Ειδικές Μονάδες

Κλινική Ημέρας : Δυνατότητα εξυπηρέτησης 30-40 ασθενών ημερησίως.
Εξωτερικά Ιατρεία: Όλες τις ημέρες εκτός Πέμπτης με προγραμματισμένα ραντεβού.

Δραστηριότητες

  • Παροχή πλήρους ειδικότητας Ογκολογίας – Παθολογίας.
  • Παροχή ειδικότητας Παθολογίας (2 χρόνια).
  • Συνεχής συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και πληθώρα ανακοινώσεων, διαλέξεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πολυάριθμες μελέτες του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.
  • Διενέργεια κλινικών και κλινικο-εργαστηριακών εραυνητικών μελετών με ενθάρρυνση συμμετοχής των ειδικευόμενων ιατρών. Σημαντικές μελέτες από το υλικό του Τμήματος έχουν εξελιχθεί σε εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
  • Ογκολογική συνεργασία για ογκολογικά προβλήματα με χειρουργικά παθολογικά Τμήματα πολλών γενικών νοσοκομείων ΕΣΥ.
  • Συμμετοχή σε πολυκεντρικές εθνικές μελέτες ογκολογικού χαρακτήρα στα πλαίσια της Ελληνικής Ογολογικής Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟΕΟ)
  • Συμμετοχή σε προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου σε συνεργασία με άλλες νοσηλευτικές μονάδες και Δήμους.

 

Το Τμήμα είναι Ιδρυτικό μέλος και κινητήρια δύναμη της Βαλκανικής Ένωσης Ογκολογίας (Balkan Union of Oncology- BUON), η οποία προωθεί ην Διαβαλκανική συνεργασία, και επί σειρά ετών έχει τη Διεύθυνση Σύναξης του Διεθνούς Ογλολογικου περιοδικού Journal of BUON.