Χειρουργικό

Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιάκωβος Ν. Νομικός MD, FACS, Επικουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημιίου Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:   Κωνσταντίνος Ντάτσης

                              Νικόλαος Περράκης

                              Παναγιώτης Μανίκης

                              Ηλίας Ευσταθίου

Σχετικά με το Τμήμα

Το Β΄ Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας αποτελεί μία σύγχρονη μονάδα Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας και ένα από τα δύο Χειρουργικά Τμήματα του «ΜΕΤΑΞΑ» που προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΦΕΚ655/30-9-1986). Η λειτουργία του Τμήματος ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Υπό την καθοδήγηση του Βύρωνα Λυσαίου και Βασίλη Γεωργούλη (των πρώτων διευθυντών αλλά και εκ των βασικών θεμελιωτών της σύγχρονης χειρουργικής στη χώρα μας ), το Τμήμα πολύ γρήγορα απέκτησε πανελλήνια αναγνώριση. Σήμερα, στην αρχή της νέας χιλιετίας, το στελεχιακό δυναμικό του τμήματος φροντίζει να διατηρεί τη παράδοση της κλινικής αριστείας, παράλληλα δε να ενσωματώνει και εφαρμόζει τις επιρροές που δέχεται η Γενική Χειρουργική από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία.. Οι επιρροές αυτές που έχουν επιφέρει θεσμικές αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής έχουν επιβάλλει εκπαιδευτικές αναγκαιότητες και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου ως χειρουργοί να είμεθα επαρκείς, ασφαλείς, ικανοί και ανταγωνιστικοί σ΄ ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σύγχρονο, καλά εξοπλισμένο και ανθρώπινο.

Ο τελικός στόχος του Β΄ Χειρουργικού Τμήματος είναι να προσφέρει στο Νοσοκομείο κατ΄ άρχάς αλλά και στο Γ΄ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ) γενικώτερα, ένα καλά ανεπτυγμένο και λειτουργικό πρόγραμμα κλινικού έργου, εκπαιδευτικής δραστηριότητος και επιστημονικής έρευνας. Η φιλοσοφία του τμήματος είναι ότι όλο το στελεχιακό δυναμικό πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και στους τρείς προαναφερθέντες άξονες.

Δραστηριότητες

Το κλινικό έργο του τμήματος υλοποιείται μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Τα ιατρεία λειτουργούν σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού).
 2. Κλινική: Η δυναμικότητα του τμήματος σε κλίνες ανέρχεται σε 30. Η ποικιλία εξειδικεύσεων του στελεχιακού δυναμικού της κλινικής καθιστά το τελευταίο ένα πολυδύναμο τμήμα με ποιοτική αλλά και ποσοτική επάρκεια υλικού που καλύπτει το ευρύτερο φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της γενικής χειρουργικής και χειρουργικής ογκολογίας. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κλινική δραστηριότητα του τμήματος (εβδομαδιαίο πρόγραμμα) σε ημερήσια βάση.
 3. Εγχειρητική Δραστηριότητα: Η εγχειρητική δραστηριότητα του τμήματος καλύπτει τις ακόλουθες ομάδες επεμβάσεων σε προγραμματισμένη βάση :
 • Παθήσεις ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς, επινεφρίδια)
 • Παθήσεις μαστού
 • Χειρουργική πεπτικού (οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο)
 • Χειρουργική (ήπατος, παγκρέατος, χοληφόρων)
 • Χειρουργική παθολογία πρωκτού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Χειρουργική παθήσεων κοιλιακού τοιχώματος (όπως ευμεγέθεις μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες κλπ)
 • Χειρουργική οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, μαλακών μορίων και δέρματος (σαρκώματα, μελανώματα)
 • Χειρουργική παθήσεων φλεβικού συστήμ,ατος (όπως κιρσοί κάτω άκρων)
 • Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής (όπως για παράδειγμα κρεμάμενη κοιλία, γυναικομαστία, μειωτική πλαστική μαστών, κλπ)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
7.30 – 8.00 Επίσκεψη ασθενών Επίσκεψη ασθενών
8.00 – 8.30 Εργασία ειδικευομένων στους θαλάμους Εργασία ειδικευομένων στους θαλάμους Εργασία ειδικευομένων στους θαλάμους
8.30 –- 9.15 Ενημέρωση όλων των ιατρών από τον εφημερεύοντα
(Επίσκεψη επί χάρτου)
Ενημέρωση όλων των ιατρών από τον εφημερεύοντα
(Επίσκεψη επί χάρτου)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Ενημέρωση όλων των ιατρών από τον εφημερεύοντα
(Επίσκεψη επί χάρτου)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
9.15 –- 9.45 Επίσκεψη διευθυντού και ιατρών κλινικής στους θαλάμους Επίσκεψη διευθυντού και ιατρών κλινικής στους θαλάμους Επίσκεψη διευθυντού και ιατρών κλινικής στους θαλάμους Επίσκεψη διευθυντού και ιατρών κλινικής στους θαλάμους
9.45- 10.00 Πρόγραμμα Χειρουργείου Πρόγραμμα Χειρουργείου
10.00 -– 12.00 Εξωτερικά Ιατρεία Εξωτερικά Ιατρεία Εξωτερικά Ιατρεία
12.00 – 12.30 Εισαγωγές εβδομάδος Αμφιλεγόμενα θέματα Γεν. Χειρουργικής – Χειρ. Ογκολογίας
(1η & 3η εβδ)
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
(1η & 3η εβδ)
12.30 – 13.30 Η διάλεξη της εβδομάδος Ογκολογικό Συμβούλιο
(2η & 4η εβδ)
Επιπλοκές – θάνατοι
(2η & 4η εβδ)
13.45 –- 14.00 Το μήνυμα της ημέρας
(προς ειδικευομένους)
Το μήνυμα της ημέρας
(προς ειδικευομένους)
Επίσκεψη χειρουργημένων ασθενών
(ΧΑ)
Το μήνυμα της ημέρας
(προς ειδικευομένους)
Επίσκεψη (ΧΑ)

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Η κλινική παρέχει δύο χρόνια ειδικότητας γενικής χειρουργικής και προς τούτο διαθέτει επτά θέσεις ειδικευομένων. Οι θέσεις καλύπτονται είτε από ιατρούς που επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής ή από ιατρούς των οποίων η ειδικότητα που θα αποκτήσουν έχει ως προαπαιτούμενο 1-2 χρόνια γενικής χειρουργικής..
Οι στόχοι του εκπαιδευτικού έργου αποσκοπούν στα ακόλουθα σημεία:

 • Θεωρητική γνώση και κατανόηση της παθοφυσιολογίας, βιολογικής συμπεριφοράς και θεραπείας των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος, μαστού και ενδοκρινών αδένων, χειρουργικής ογκολογίας και εντατικής θεραπείας.
 • Απόκτηση δεξιοτήτων στην ανοικτή ενδοκοιλοτική χειρουργική, χειρουργική ελαχίστης κακώσεως, ενδοκρινική χειρουργική, χειρουργική μαστού, μαλακών μορίων καθώς και στη χειρουργική του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Αποτελεσματική κλινική κρίση και διαδικασία λήψης αποφάσεων σε προβλήματα γενικής χειρουργικής βασισμένη σε υγιείς αρχές χειρουργικής παθολογίας.
 • Πρακτική εκπαίδευση. Η φιλοσοφία της τελευταίας στηρίζεται στην προοδευτικά αυξανόμενη πρωτοβουλία και δράση εκ μέρους των ειδικευομένων.