Κυτταρολογικό

Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

Το Επιστημονικό Προσωπικό του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου είναι 5 γιατροί ειδικευόμενοι.

ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: Αγλαΐα Πανούση, Κατερίνα Παπαγκίκα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’: Στέλλα Πλυτά
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’: Αναστασία Αλεξιάδου

Δραστηριότητες

Οι εξετάσεις που γίνονται είναι Test-Παπανικολάου, κυτταρολογικές εξετάσεις υγρών (ούρων, πτυέλων, ασκιτικών, πλευριτικών, βρογχικών εκκρίσεων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, παρακεντήσεις οζιδίων, λεμφαδένων επιπολής και εν των βάθει οργάνων και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις, τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών ασθενών.