Έγκριση Σκοπιμότητας για χρηματοδότηση Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) – 1.5Tesla

Διαγωνισμοί εν εξελίξει

    • Ψηφιακός Μαστογράφος
    • Τηλεχειριζόμενο Ακτινολογικό Μηχάνημα
    • Γ-Camera