Χωροθέτηση Τμημάτων

 

Α' ΥΠΟΓΕΙΟ

 • Α’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9368
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  τηλ. 213-207-9144
 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  τηλ. 213-207-9735
 • ΑΡΧΕΙΟ
  τηλ. 213-207-9155
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
  τηλ. 213-207-9555
 • ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
  τηλ. 231-207-9224

 

B' ΥΠΟΓΕΙΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  τηλ. 213-207-9164
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  τηλ. 213-207-9247
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9333
 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  τηλ. 213-207-9365
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  τηλ. 213-207-9352

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
  τηλ. 213-207-9730
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  τηλ. 213-207-9730
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
  τηλ. 213-207-9157
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9125
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
  τηλ. 213-207-9453
 • ΡΑΝΤΕΒΟΥ
  τηλ. 213-207-9361
 • Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9714
 • ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9151
 • ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9270
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  τηλ. 213-207-9153
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9424
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9371
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9322
 • ΜΟΝΑΔΑ BLES
  τηλ. 213-207-9773
 • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

 

1ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  τηλ. 213-207-9410
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9121
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  τηλ. 213-207-9348
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9523
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  τηλ. 213-207-9523
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  τηλ. 213-207-9724
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  τηλ. 213-207-9121
 • ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9549
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9228
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  τηλ. 213-207-9100
 • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9316
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9440
 • ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  τηλ. 213-207-9152
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9436
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9350

 

2ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 231-207-9264
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9411
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9411
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9221
 • Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9257
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
  τηλ. 213-207-9416

 

3ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9716
 • Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9344
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9612
 • Α’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9249

 

4ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
  τηλ. 213-207-9444
 • ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9231
 • ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  τηλ. 213-207-9231
 • Β’ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9510
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
  τηλ. 213-207-9444
 • ΤΜΗΜΑ Ω.Ρ.Λ.
  τηλ. 213-207-9551

 

5ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9323
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9544

 

6ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  τηλ. 213-207-9660
 • Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  τηλ. 213-207-9660
 • ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
  τηλ. 213-207-9452
 • ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ
  τηλ. 213-207-9541

 

7ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9546
 • Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  τηλ. 213-207-9665