Γραφείο εκπαίδευσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας

metaxa-hospital-003Το γραφείο εκπαίδευσης του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2002 και στεγάζεται στο κτίριο του Κ.Ε.Κ. Στα πλαίσια της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, πρώτη η Νοσηλευτική Υπηρεσία (Ν.Υ.) στελέχωσε και λειτουργεί το “Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας”.

Στελέχωση

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. - Νοσηλεύτρια Ειδικότητας Ψυχικής Υγείας:
Δήμητρα Μαντά

Σκοπός λειτουργίας

Σκοπός του Γραφείου Εκπαίδευσης Ν.Υ του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού, ο συντονισμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της έρευνας, για την δημιουργία και μεταφορά γνώσης που θα βοηθήσει τους Νοσηλευτές στην βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας.

Έργο

Το έργο του Γραφείου Εκπαίδευσης Ν.Υ την περίοδο Σεπτεμβρίου 2002 Ιουνίου 2003:

 • Οργάνωση, ενημέρωση εκπαιδευτικού αρχείου νοσηλευτών (δημιουργία και τήρηση αρχείου εκπαίδευσης , οδηγίες για τη συμπλήρωση – αρχειοθέτηση βιογραφικού σημειώματος).
 • Εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (προγράμματα εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε θέματα ογκολογικής νοσηλευτικής).
 • Ενδοκλινικά μαθήματα (Βασικές Νοσηλευτικές εφαρμογές στις κλινικές, με στόχο την ενημέρωση του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού πάνω σε νεώτερες απόψεις στην καθημερινή κλινική πράξη).
 • Συντονισμός ερευνητικού έργου (εκπόνηση δύο ερευνητικών εργασιών:
  • “Έλεγχος ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών στο νοσοκομείο” (σε εξέλιξη – ανάλυση αποτελεσμάτων).
  • “Η συμβολή των επισκεπτών των ασθενών στη νοσηλευτική φροντίδα” (σε εξέλιξη – ανάλυση αποτελεσμάτων)
 • Διατύπωση αρχών στις νοσηλευτικές εφαρμογές (δημιουργία ομάδων εργασίας για εκπόνηση Νοσηλευτικών πρωτοκόλλων).
 • Εκπόνηση ενημερωτικών εντύπων (δημιουργία τριών εντύπων για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα λειτουργίας του νοσοκομείου και των προσφερόμενων υπηρεσιών).