ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το έτος 2012, παραπάνω από τους μισούς ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο ήταν άνω των 60 ετών. Όμως, ήδη από την ηλικία των 40, το ποσοστό των ασθενών ανεβαίνει, με κορύφωση την ηλικία ανάμεσα στα 61 και 70 έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο Πίνακας 1 δείχνει τον αριθμό εισαχθέντων κατά ηλικιακή ομάδα και το αντίστοιχο ποσοστό με βάση το σύνολο.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ % ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ 53 0,7%
21-30 252 3,2%
31-40 557 7,1%
41-50 1.023 13,0%
51-60 1.636 20,7%
61-70 2.040 25,8%
71-80 1.697 21,5%
80 ΚΑΙ ΑΝΩ 639 8,1%
ΣΥΝΟΛΟ 7.897 100%
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Όπως βλέπουμε και στο παρακάτω διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαχθέντων (25,8%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 61-70 ετών. Στη συνέχεια, το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό εισαχθέντων (21,5%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 71-80 ετών. Γενικότερα, συμπεραίνουμε ότι το 55,4% των ασθενών που εισήχθηκαν στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, το 2012, είναι 60 ετών και άνω.

hlikia