ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Ειδικότερες πληροφορίες για το είδος των νεοπλασιών που αντιμετωπίστηκαν στο Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά συνάγονται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Παθολογοανατομικού Τμήματος και συγκεκριμένα τις βιοψίες.

Από σύνολο βιοψιών 7.333 το έτος 2011 και 10.094 το 2012, συνάγεται ότι οι συχνότερες κακοήθειες έχουν την κάτωθι κατανομή:

Καρκινώματα Ποσοστό
Καρκινώματα μαστού 22%
Καρκινώματα δέρματος 21%
Καρκινώματα παχέος εντέρου 10%
Καρκινώματα ουροδόχου κύστεως 9%
Καρκινώματα θυροειδούς 9%
Λεμφώματα-Λευχαιμίες 8%
Καρκινώματα μήτρας 7%
Καρκινώμτα πνεύμονα 6%
Καρκινώματα προστάτη 3%
Καρκινώματα νεφρού 2%
Μελανώματα 1%
Καρκινώματα ωοθηκών 1%

Κατανομή συχνοτέρων καρκινωμάτων
chart-03