Α' ΥΠΟΓΕΙΟ

 

B' ΥΠΟΓΕΙΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  τηλ. 213-207-9164
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  τηλ. 213-207-9247
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9333
 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  τηλ. 213-207-9365
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  τηλ. 213-207-9352
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9322
 • PET/CT
  τηλ. 213 207 9564

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
  τηλ. 213-207-9730
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9730
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
  τηλ. 213-207-9157
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9125
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
  τηλ. 213-207-9453
 • ΡΑΝΤΕΒΟΥ
  τηλ. 213-207-9361
 • Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9714
 • ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9151
 • ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9270
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  τηλ. 213-207-9153
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9424
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  τηλ. 213-207-9371
 • ΜΟΝΑΔΑ BLES
  τηλ. 213-207-9773
 • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

 

1ος ΟΡΟΦΟΣ

 

2ος ΟΡΟΦΟΣ

 

3ος ΟΡΟΦΟΣ

 

4ος ΟΡΟΦΟΣ

 

5ος ΟΡΟΦΟΣ

 

6ος ΟΡΟΦΟΣ

 

7ος ΟΡΟΦΟΣ