20-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (2) ΔΥΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (44/2018) ΑΔΑ:6ΩΕ54690ΩΖ-ΞΒΕ

14-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΠΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ

6-6-2018 – Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18-FDG

01/06/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (28/2018)

30/05/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2018

18/05/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3 ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20.2018

14/05/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2 ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20.2018

04/05/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2018

3-5-2018 – Διευκρίνιση επί της υπ’αρ. 24/2018 Διακήρυξης για την προμήθεια Γ-Κάμερας

02/05/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ(13/2018 )ΑΔΑ:680Ο4690ΩΖ-9Δ7

02/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ& ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (20/2018) ΑΔΑ : 6ΚΘΓ4690ΩΖ-Ν18

30-4-2018 – Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των Ε.Α.Υ.Μ./05/2018

27-4-2018 – Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Ειδικών Θρεπτικών Υλικών με αρ. 21/2018.

27-4-2018 Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Συριγγών – Βελονών(22/2018) ΑΔΑ Ψ7Ε34690ΩΖ-Π11-1

20-4-2018-Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδικών Θρεπτικών Υλικών

20-4-2018 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Γ-Κάμερας

16/04/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ- «ΣΥΡΙΓΓΩΝ- ΒΕΛΟΝΩΝ»(22/2018)

04/04/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ & ΑΕΡΙΑ (13/2018)

15/03/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  02-2018signed

05/03/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 02/2018signed

05/03/2018ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06/2018signed

21/02/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥSIGNED

16/02/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤ. ΒΑΣ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛ. ΑΙΜ. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟsigned

12/02/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 2

09/02/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ _1_

09/02/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ _1_

25/01/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.sign

23/01/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑsign 

15/11/2017 Προµήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού για ένα έτος

01/11/2017_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_57_2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ” ΑΡ. ΠΡΩΤ.:50/2017  25/10/2017

20/10/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.singed

16-10-2017- Παράταση καταληκτικών προσφορών Διακήρυξης με αρ.50/2017 για την προμήθεια Σάκκων μεταφοράς και απορριμμάτων

16-10-2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

04-10-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

02-10-2017 – Διακήρυξη Ηλεκρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εργαλείων Ενδοσκοπίκων Επεμβάσεων μίας Χρήσεως.ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣsing

27-09-2017 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΟΥ & ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟΥ ΤΟΥ PET CT

19-09-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υπερηχοτομογράφου

19-09-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ενδοσκοπήσεων

01-08-2017 – Διευκρίνιση (4) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

27-07-2017 – -Διευκρίνιση (3) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

24-07-2017 – Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης με αρ. 33/2017 για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων

07-07-2017 – Διευκρίνιση (2) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

20-4-2018- Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Γ-Κάμερας.

24-4-2018 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδικών Θρεπτικών Υλικών

04-05-2018 Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης 20/2018 για την προμήθεια Φιλτρων Εργαστηριακών,Συσκευών  Πλασμαφαίρεσης & Συσκευών Αιμοληψίας

07-07-2017 – Διευκρίνιση (1) επί της Διακήρυξης με αρ. 35/2017 για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

30-6-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για ένα έτος (35/2017)

30-06-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος (33/2017)

21-04-2017 – Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης με αρ. 29/2017 για τη Μεταφορά Μονάδων Αίματος και Παραγώγων του και Λοιπών Βιολογικών Υλικών.

13-04-2017 – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μεταφορά Μονάδων Αίματος και Παραγώγων του και Λοιπών Βιολογικών Υλικών για ένα έτος (29/2017).