9/11/2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 58/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1,5 )

5/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ MRI (1,5 TESLA) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1/11/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

25/10/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά «Για την Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων-Εργαλείων Υπερήχων Λαπαροσκοπικών Εργαλείων για ένα έτος

09/10/2018 Διακήρυξη προμήθειας Υλικών Συνεχούς Αιμοδιήθησης με συνοδό εξοπλισμό για ένα έτος

20-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (2) ΔΥΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (44/2018) ΑΔΑ:6ΩΕ54690ΩΖ-ΞΒΕ

14-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΠΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 7ΝΩΦ4690ΩΖ-ΗΥΔ

6-6-2018 – Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18-FDG