18/09/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την εκμίσθωση διαφόρων ακινήτων επί της οδού Λυδίας αρ.22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής»

26/06/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΔΙΑΣ αρ. 22 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

26/06/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (9/2019)

14/06/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ (8/2019)

29/05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

23/04/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 74 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

01/03/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1/2019

01/03/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ 2/2019

23/02/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ»

23/02/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ»

22/02/2019 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση διάφορων ακινήτων επί της οδού Λυδίας 22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής

22/02/2019 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου 14 και Δημοκρίτου στην Αθήνα

28/01/2019-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ