14/06/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ (8/2019)

29/05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

23/04/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 74 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

01/03/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1/2019

01/03/2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ 2/2019

23/02/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ»

23/02/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ»

22/02/2019 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση διάφορων ακινήτων επί της οδού Λυδίας 22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής

22/02/2019 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου 14 και Δημοκρίτου στην Αθήνα

28/01/2019-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

20/11/2018 Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου αρ. 14 και Δημοκρίτου στην Αθήνα(περιοχή Κολωνάκι)

24-10-2018  Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός «Για την εκμίσθωση διαφόρων ακινήτων επί της οδού Λυδίας αρ.22 και Πολυκάρπου στην περιοχή της Καισαριανής»

23-10-2018 Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός «Για την Εκμίσθωση Οικοπέδου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και Ανδρούτσου Οδυσσέως στον Πειραιά»

01-03-2018- Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου 14 και Δημοκρίτου