21/09/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2018  “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018-31.12.2018)”

10/08/2018 Διακήρυξη για την προμήθεια Ασκών Συλλογής Αίματος & Υλικών Κρυοσυντήρησης αρ. διακ.: 43/2018

25/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35/2018

24/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2018 – 31.12.2018). 

13/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

09-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (35/2018)

20-6-2018 – Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου αρ. 14 και Δημοκρίτου στην Αθήνα_

13-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (CPV 18800000-7) 11/2018

31-05-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ” 31/2018

24-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ”

23-05-2018ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων για ένα έτος (CPV 33141120-7)

17-5-2018 – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μοσχευμάτων

15-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (CPV: 24931230-0)(19/2018)

25-4-2018 – Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου αρ.14 και Δημοκρίτου στην Αθήνα

24/04/2018 – 15/2018 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 39711130-9)

23-04-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,ΨΥΚΤΙΚΑ(14/2018) ΑΔΑ: Ψ34Ζ4690ΩΖ-ΒΨΣ

11/04/2018    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (16/2018)

05/04/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (14/2018)

8-3-2018  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (κολοστομίες-ουρητηροστομίες-ειλεοστομίες)-ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ_8_2018

16-02-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠ ΟΡΓΑΝΩΝsign

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

08-12-2017  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥsign

26-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ_3_2018sign

8-12-2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 17/2017 ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.-ΧΑΡΤΙΚΩΝ

7-12-2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης για την εφαρμογή των εργαστηρίων του Νοσοκομείου για ένα έτος AP.59/2017

06-12-2017 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.62/2017

01-11-2017_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_57_2017

21-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΡ.49/2017

21-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, ΑΡ.39/2017

20-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 40/2017

19-09-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ.45/2017

18-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 46/2017

18-09-2017-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ,ΑΡ.ΔΙΑΚ. 44/2017

28-07-2017 – Διακήρυξη 34/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Πληροφορικής για ένα έτος (CPV: 30230000-0)

06-07-2017 – Διακήρυξη 36/2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση της εφαρμογής του παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV: 72500000-0)

21-06-2017- Διακήρυξη 32/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων για ένα έτος (CPV: 33790000-4)

08-06-2017 – Διακήρυξη 28/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου με έργο την παροχή υπηρεσιών σιδερώματος καθαρού ιματισμού για ένα έτος (CPV: 98311000-6)

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

29-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

25-04-2017 – Διακήρυξη 7/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Στυλεών Εργαλείων εν γένει για ένα έτος (CPV: 3314000

01-03-2018- Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Σούτσου με αρ. 14 και Δημοκρίτου

24-04-2018 – Διακήρυξη 15_/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδικού ψυγείου συντήρησης μονάδων αιματος για 1 έτος  (CPV: 39711130-9)

23-05-2018Διακήρυξη 29/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Συρραπτικών εργαλείων (CPV 33141120-7)

 

13-04-2017 – Διακήρυξη 14/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ζυμαρικών για ένα έτος (CPV: 15850000-9)

13-04-2017 – Διακήρυξη 26/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοτραχειακών Σωλήνων & Σετ Νεφροστομίας για ένα έτος (CPV: 33140000-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 16/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αυγών για ένα έτος (CPV: 03142500-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 18/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών για ένα έτος (CPV: 15331170-9)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ_3_2018signΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ&ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ