26-09-2019 – Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) Χειρουργικών Προβολέων Οροφής (CPV: 33167000-8)

14-03-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Εστίασης Μ.Χ. – Χαρτικών

10-02-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ενδοτραχειακών Σωλήνων & Σετ Νεφροστομίας 

27-01-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ενδοπροθέσεων 

20-01-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ανάδειξης αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και υπηρεσιών επιθεώρησης-πιστοποίησης

18-01-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εντύπων 

02-01-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συσκευών παροχέτευσης θώρακα & εξωτερικών
βαλβίδων,  Συσκευών αναρρόφησης τραύματος

02-01-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ενδοτραχειακών Σωλήνων και Σετ Νεφροστομίας 

28-12-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Α. ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Β.
ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

28-12-2016 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Γ-Κάμερας

28-12-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ενδοπροθέσεων 

28-12-2016 –  Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

13-12-2016- Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Αναλυτών με συνοδό εξοπλισμό.

13-12-2016- Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Χημικών Αντιδραστηρίων

05-12-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Κλινοσκεπασμάτων

21-11-2016 – Διενέργεια Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου(είδη: α. ΥΓΦΡ187: ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, β. ΥΓΦΡ282: ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)

16-11-2016 – Διενέργεια Επαναληπτικής δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού ( είδη: α.ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 10CM β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 15CM) 

15-11-2016 – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν στα πλαίσια της προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με την Προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Υγειονομικού

14-11-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ραμμάτων 

3-11-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Στυλεών Εργαλείων εν γένει

3-11-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων

3-11-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Αναλυτών με συνοδό εξοπλισμό

19-10-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών

19-10-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απορρυπαντικών

06-10-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων

30-08-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Υγρών & Αερίων

30-08-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Πρωτοξειδίου του Αζώτου

26-08-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συντήρηση της εφαρμογής των εργαστηρίων του Νοσοκομείου

22-07-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών αποστείρωσης

11-07-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απορρυπαντικών

07-07-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου

27-06-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών 

21-06-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

13-06-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου 

13-06-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Μοσχευμάτων 

09-06-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων 

09-06-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υδραυλικών-Ηλεκτρολογικών και Ψυκτικών υλικών 

09-06-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Υγειονομικού Υλικού Διάφορου

8-06-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Αλιευμάτων

27-05-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Επιδεσμικού Υλικού 

27-05-2016 – Αποτελέσματα Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Σετ Ενδοπεριτοναϊκής Υπερθερμίας 

18-05-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσίας Καθαριότητας

17-05-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Απλών Αρτοσκευασμάτων 

13-05-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων 

10-05-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Μοσχευμάτων 

05-05-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων

25-04-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών διατροφής (Νωπά Οπωρολαχανικά, Είδη Παντοπωλείου, Ελαιόλαδο)

22-04-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Γαντιών 

21-04-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Στυλεών Εργαλείων εν γένει-Γειώσεων 

14-04-2016- Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών 

14-04-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Πρωτοξειδίου του Αζώτου

14-04-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατρικών Υγρών και Αερίων

05-04-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με Συνοδό 

29-03-2016 – Παράταση της υπ’ αρ. 5774/22-03-2016 Διαβούλευσης για τον τρόπο Διενέργειας Διαγωνισμών προμήθειας Αντιδραστηρίων

29-03-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων και Υπερήχων 

23-03-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Καθετήρων.

23-03-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων

22-03-2016 Δημόσια Διαβούλευση Τρόπου Διενέργειας Διαγωνισμών Αντιδραστηρίων, Έκδοσης Τιμολογίων και Αποπληρωμής τους 

18-03-2016 – Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροδίων Διάφορων (Αναλώσιμα Μηχανημάτων 715-725-727) για Δημόσια Διαβούλευση

09-03-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού με συνοδό 

09-03-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αιματολογικών Αναλυτών με συνοδό 

04-03-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων και Υπερήχων 

29-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισης Αποβλήτων  

18-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Σάκων Μεταφορά & Απορριμμάτων 

15-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου 

15-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διαχείριση Αποβλήτων 

15-02-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Συστημάτων Αιμοληψίας 

15-02-2016 – Απάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς συνοδό 

09-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Υγρών & Αερίων

09-02-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Πρωτοξειδίου του Αζώτου

05-02-2016 – Αποτελέσματα Διαβούλευσης Φίλτρων Λευκαφαίρεσης

26-01-2016 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατρικών Βελονών

25-01-2016 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων

08-01-2016 – Ορθή Επανακοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς συνοδό Εξοπλισμό

31-12-2015 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συστημάτων Αιμοληψίας

30-12-2015 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Φίλτρων Λευκαφαίρεσης

29-12-2015 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συριγγών

29-12-2015 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Γαντιών