30/11/2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συστήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας με στερεοτακτική βιοψία

30/11/2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ψηφιακού Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος

17/11/17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

13/11/17ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑI ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

6/11/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

6/11/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ

1/11/2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ανάδειξης Αναδόχου για την Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Ε.Α.Υ.Μ.

31/10/2017 Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

3/10/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

3/10/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.

02/10-2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

27/9/17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

22/09/2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών Εξετάσεων/ Βασικών αντιδραστηρίων ανάλυσης αερίων αίματος με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 

19/9/17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΥ

19/9/17 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

12/09/2017- Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών εργαλείων ενδοσκοπικών επεμβάσεων μιας χρήσεως

08-09-2017-Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Σάκκων μεταφοράς και απορριμμάτων 

25-08-2017 – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Γ-CAMERA 2 ΚΕΦΑΛΩΝ

04-08-2017 Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Αναλωσίµων εγχυτού και του κατανεµητού δόσεων του PET-CT

03-08-2017 Αποτελέσματα ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Ενδοσκοπήσεων

27-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 17/7/17 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/7/17

13-07-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία ΕΑΥΜ

12-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατρικών Υγρών & Αερίων

07-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Συστημάτων Ακινητοποίησης

07-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αναισθησιολογικού Μηχανήματος

03-07-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων μιας χρήσεως

12-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Γαντιών

12-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ουροσυλλεκτών

07-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ενδοσκοπικής κάμερας και
Συστήματος Κυστεοσκοπήσεων

07-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Ενδοσκοπήσεων

01-06-2017 – Hλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ