Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 110 Ηλεκτρικών Κλινών με ανακλινόμενα κάγκελα και στρώματα (CPV: 33192120-9)