• 08/04/2021

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 21/2020

  Read more
  • 05/04/2021

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

  Read more
  • 02/04/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».https://www.metaxa-hospital.gr/wp-content/uploads/Ψ6ΠΣ4690ΩΖ-Ε70.pdf

  Read more
  • 23/03/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 21/2020

  Read more
  • 18/03/2021

  https://www.metaxa-hospital.gr/wp-content/uploads/6ΣΘΤ4690ΩΖ-ΧΨΓ.pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό 21/20, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου.

  Read more
  • 12/03/2021

  Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21Γ στην Αθήνα

  Read more
  • 09/03/2021

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 21/20

  Read more
  • 04/03/2021

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 990045/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 5062140 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ”

  Read more
Skip to content