• 30/10/2020

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

    Read more
    • 09/01/2020

    Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού  για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  (CPV: 33112200-0)

    Read more
Skip to content