Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

Το Επιστημονικό Προσωπικό του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου είναι 5 γιατροί ειδικευόμενοι.

ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: Πλυτά Στέλλα

                                    Αλεξιάδου Αναστασία

Δραστηριότητες

Οι εξετάσεις που γίνονται είναι

  • Test-Παπανικολάου,
  • κυτταρολογικές εξετάσεις υγρών (ούρων, πτυέλων, ασκιτικών, πλευριτικών, βρογχικών εκκρίσεων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, παρακεντήσεις οζιδίων, λεμφαδένων επιπολής και εν των βάθει οργάνων και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις)

τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών ασθενών.