Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

Συντονιστής Διευθυντής: Δρ. Γεώργιος Ν. Σγούρος με κρίση ΣΚΕΙΟΠΝΙ από 2006.

Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Αθηνών 1988 (Άριστα)

«Συντήρηση θεραπευθέντων δια φωτοχημειοθεραπείας ψωριασικών ασθενών, με υπεριώδη ακτινοβολία Α και Β.».

Μετεκπαίδευση: 1) University of Wisconsin – Madison 1989-90. Dr Frederic Mohs, στην Δερματοχειρουργική του καρκίνου (Mohs surgery)

2) New York University 1990-91. Dr. Bernard Ackerman στην Δερματοπαθολογία.

Συγγραφικό έργο:

Καθημερινή δραστηριότης:

  • Εξωτερικά ιατρεία Τρίτη και Πέμπτη 9:00 έως 12:30, Αλλαγές – υπεραρ. 12:30 έως 14:00, και χειρουργική δερματικού καρκίνου. Δευτέρα , Τετάρτη , Παρασκευή 8:30 έως 14:00
  • Απογευματινά ιατρεία : Τρίτη 15:00 έως 17:00

 

Skip to content