• 03/12/2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.52/2020

  Read more
  • 01/12/2020
  Ένα χρυσό, και δύο ασημένια βραβεία ήταν η τιμή που έκανε για το νοσοκομείο μας η Επιτροπή των Φετινών Healthcare Business Awards 2020. Χρυσό Βραβείο στον Τομέα της Καινοτομίας και της Πρωτοπορίας, για τη Ρομποτική Χειρουργική Τεχνολογία 4ης γενιάς, Ασημένιο βραβείο στον Τομέα Ποιότητας των Υπηρεσιών στην Κλινική Μιας ημέρας με τη χρήση Εργαλείων ΠοιότηταςRead more
  • 27/11/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 46/2020

  Read more
  • 27/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΤ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ)

  Read more
  • 27/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΥΟ (2) YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ» 44/2020

  Read more
  • 25/11/2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/20 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20164/25-11-2020

  Read more
  • 25/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

  Read more
  • 16/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξετάσεων/Βασικών Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού και Λοιπών Εξετάσεων Μ.Ε.Θ. (καρδιακών ενζύμων) με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV: 33696200-7)»ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ

  Read more
Skip to content