• 27/11/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 46/2020

  Read more
  • 27/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΤ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ)

  Read more
  • 27/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΥΟ (2) YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ» 44/2020

  Read more
  • 25/11/2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/20 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20164/25-11-2020

  Read more
  • 25/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

  Read more
  • 16/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξετάσεων/Βασικών Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού και Λοιπών Εξετάσεων Μ.Ε.Θ. (καρδιακών ενζύμων) με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV: 33696200-7)»ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ

  Read more
  • 10/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ_990043

  Read more
  • 06/11/2020

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Read more
Skip to content