• Γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη

  Το Γραφείο Επικοινωνίας Πολιτών λειτουργεί στο νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ απ’ το 1998 και ασχολείται, κυρίως, με την “διαχείριση” των παραπόνων των πολιτών, την προστασία των δικαιωμάτων τους και την έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τους “χρήστες” των υπηρεσιών.

 • Γραφείο υποδοχής ασθενών

  Το Γραφείο παρέχει πληροφορίες για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που παρέχει το Νοσοκομείο, για τη χωροθέτηση των τμημάτων και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 • Ιατρείο πόνου

  Κύριος στόχος του είναι η ανακούφιση από τον καρκινικό πόνο. Έως σήμερα έχει καταφέρει να ανακουφίσει πλήθος ασθενών.

 • Κατ’ οίκoν νοσηλεία

  Ο θεσμός της κατ’ οίκων νοσηλείας αποτελεί μία πρωτοποριακή υπηρεσία παροχής φροντίδας, που πήρε σάρκα και οστά στον Ελλαδικό χώρο το 1979, με τη δημιουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Μεταξά.

 • Τμήμα Κοινωνικής εργασίας

  Έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ψυχο-κοινωνική προσέγγιση ασθενών-πολιτών, του άμεσου περιβάλλοντός τους, καθώς και ομάδων, που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου, με την εφαρμογή της επιστήμης της κοινωνικής εργασίας, στο πλαίσιο της ψυχο-κοινωνικής Ογκολογίας.

Skip to content