• 21/05/2020

    Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 110 Ηλεκτρικών Κλινών με ανακλινόμενα κάγκελα και στρώματα (CPV: 33192120-9)

    - Διαβάστε περισσότερα
    • 09/01/2020

    Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού  για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  (CPV: 33112200-0)

    - Διαβάστε περισσότερα
Skip to content