Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Σ. Αλέξια

Δραστηριότητες

Εργαστήρια Τμήματος:

 • Κυτταρομορφολογίας
 • Αιμόστασης
 • Αιματολογικών αναλυτών
 • Κυτταρομετρίας – Ανοσοκυτταροχημείας

Εξετάσεις :

 • Γεν. αίματος
 • ΤΚΕ
 • APTT
 • Χρ. Προθρομβίνης
 • Ινωδογονο
 • Μυελόγραμμα
 • Ανοσοφαινοτυπος
 • DNA – ανάλυση (πλοειδεία)
 • Ανοσοκυτταροχημικές
 • Κυτταροχημικές
Skip to content