Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Μαρία Ζάκα Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστασία Δεναξά, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Μάικα Λειβαδιώτου Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α’: Νικόλαος Βάος Γεν.Χειρουργός- Εντατικολόγος, Παναγιώτα Βάρτζελη Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β’: Δέσποινα Κομνηνού Γεν.Χειρουργός- Εντατικολόγος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ηλιάνα Βοργία

Σχετικά με το Τμήμα

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ” ΜΕΤΑΞΑ” λειτουργεί από 1/9/1990, διαθέτει 6 κλίνες και σε αυτή νοσηλεύονται βαρεία πάσχοντες ασθενείς (πολυδύναμη Μ.Ε.Θ.) που έχουν ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών και εντατικής φροντίδας από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για όσο χρόνο η κατάσταση τους είναι κρίσιμη. Οι ασθενείς προέρχονται από τα τμήματα του Νοσοκομείου “ΜΕΤΑΞΑ” αλλά και από άλλα Νοσοκομεία μέσω Ε.Κ.Α.Β.

Στη Μ.Ε.Θ. εκπαιδεύονται ειδικευμένοι ιατροί για 2 έτη, για την απόκτηση εξειδίκευσης στην Εντατικολογία καθώς και ειδικευόμενοι ιατροί στο πλαίσιο της ειδικότητας τους.

Η Μ.Ε.Θ. διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό (συστήματα αιμοδυναμικού ελέγχου, βρογχοσκοπήσεων, συνεχούς υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας) και έχει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και υποστήριξης της αναπνοής, της κυκλοφορίας, της καρδιακής και νεφρικής λειτουργίας.

Η είσοδος στη Μ.Ε.Θ. επιτρέπεται μόνο 2 φορές την ημέρα (μεσημέρι- απόγευμα) σε καθορισμένο χρόνο και πληροφορίες για τους ασθενείς δίδονται από τους γιατρούς της Μ.Ε.Θ κατά την διάρκεια του επισκεπτηρίου μόνο στους α’ βαθμού συγγενείς.

Επίσης διαθέτει εργαστήριο με αυτόματους αναλυτές για τον γρήγορο εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών όπως αέρια αίματος, pΗ, ηλεκτρολύτες, γαλακτικό, γλυκόζη, Τροπονίνη, CΚ-ΜΒ, Μυοσφαιρίνη, ΒΝΡ, ωσμωτική πίεση και ποιοτικό προσδιορισμό των συνηθέστερων φαρμακευτικών ουσιών στα ούρα σε περιπτώσεις φαρμακευτικών δηλητηριάσεων.

Σε παρακείμενο χώρο της ΜΕΘ έχει κατασκευαστεί Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ( Μ.Α.Φ.) 5 κλινών και αναμένεται να λειτουργήσει μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος ιατρικός εξοπλισμός και ο απαιτούμενος αριθμός νοσηλευτών.

Η Μ.Α.Φ. θα υποστηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό της Μ.Ε.Θ. και σ’ αυτήν θα νοσηλεύονται ασθενείς του νοσοκομείου “ΜΕΤΑΞΑ” οι ανάγκες των οποίων είναι μικρότερες εκείνων της Μ.Ε.Θ. και ασθενείς στους οποίους υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης τους και επομένως έχουν ανάγκη από αυξημένη φροντίδα και παρακολούθηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΠΟΤΑΣΗ 51, 18537
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4ος Όροφος

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τηλ κέντρο: 213.207.9100
Fax: 2104599348
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: εσωτ. 9235
ΙΑΤΡΟΙ: εσωτ. 9230
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: εσωτ. 9231

Skip to content