Το Νοσοκομείο Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

τηλέφωνο: 213 207 9410 ctoumpekis@metaxa-hospital.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

τηλέφωνο: 6949373767 efstathopoulos@metaxa-hospital.gr

ΜΕΛΗ:

Εκπρόσωπος ιατρών : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων: ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Skip to content