• 08/04/2021

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 21/2020

  Read more
  • 02/04/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου».https://www.metaxa-hospital.gr/wp-content/uploads/Ψ6ΠΣ4690ΩΖ-Ε70.pdf

  Read more
  • 23/03/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 21/2020

  Read more
  • 18/03/2021

  https://www.metaxa-hospital.gr/wp-content/uploads/6ΣΘΤ4690ΩΖ-ΧΨΓ.pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό 21/20, προμήθειας «Τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου.

  Read more
  • 09/03/2021

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 21/20

  Read more
  • 11/01/2021

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 59/2020 ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

  Read more
  • 11/01/2021

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 57/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 60/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 55/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.55/2020

  Read more
Skip to content