• 20/05/2020

  Ψ24Κ4690ΩΖ-ΩΕΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_GAMMA COUNTER_10_2020

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 31/03/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Διαμοιραστού Θρεπτικών Υλικών»

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 17/02/2020

  4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την προμήθεια «ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ»

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 11/02/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ & ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ 1/2020

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 05/02/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. (3/20)

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 03/02/2020

  Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αρ. 45/2019 Διακήρυξη προμήθειας Θρεπτικών Υλικών

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 24/01/2020

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τον ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με Αρ.Διακ.46/2019

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 20/01/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 20/01/2020

  Διευκρίνιση επί της υπ’αρ. 44/2019 Διακήρυξη προμήθειας Υλικών συν Αιμοδιήθησης

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 02/01/2020
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - Διαβάστε περισσότερα
Skip to content