• 11/01/2021

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 59/2020 ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

  Read more
  • 11/01/2021

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 57/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 60/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 55/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.55/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 57/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 59/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ 22/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΕΤ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ 56/2020

  Read more
  • 31/12/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58/20 «ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ»ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Read more
Skip to content