• 17/02/2020

  4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την προμήθεια «ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ»

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 03/02/2020

  Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αρ. 45/2019 Διακήρυξη προμήθειας Θρεπτικών Υλικών

  - Διαβάστε περισσότερα
  • 27/01/2020
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Διαβάστε περισσότερα
  • 30/12/2019
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Διαβάστε περισσότερα
Skip to content