• 27/11/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 46/2020

  Read more
  • 10/11/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ_990043

  Read more
  • 29/10/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 33/2020

  Read more
  • 27/10/2020

  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ_990041

  Read more
  • 07/10/2020

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.35/2020

  Read more
  • 02/10/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.23/2020

  Read more
  • 25/08/2020

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (29/2020)

  Read more
  • 10/08/2020

  https://Διακήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αυτόματης απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων

  Read more
  • 22/07/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 17/2020

  Read more
  • 17/02/2020

  4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την προμήθεια «ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ»

  Read more
Skip to content