• 25/08/2020

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (29/2020)

  Read more
  • 10/08/2020

  https://Διακήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αυτόματης απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων

  Read more
  • 22/07/2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 17/2020

  Read more
  • 17/02/2020

  4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την προμήθεια «ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ»

  Read more
  • 03/02/2020

  Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αρ. 45/2019 Διακήρυξη προμήθειας Θρεπτικών Υλικών

  Read more
  • 27/01/2020
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥRead more
  • 30/12/2019
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝRead more
Skip to content