• 21/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)».ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΗΔΗΣ TOTAL

  Read more
  • 20/01/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Υγρών και Αερίων με την προσθήκη αερίων για την μονάδα παραγωγής FTG» (CPV: 24111500-0)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ total

  Read more
  • 15/12/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων  (CPV: 33696500-0) )» TOTAL ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

  Read more
  • 15/12/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Παροχετεύσεις- Βαλβίδες θώρακα- Συστήματα αρνητικής πίεσης- Ουροσυλλέκτες» (CPV: 33141640-8)» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TOTAL

  Read more
  • 25/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

  Read more
  • 16/11/2020

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξετάσεων/Βασικών Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού και Λοιπών Εξετάσεων Μ.Ε.Θ. (καρδιακών ενζύμων) με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV: 33696200-7)»ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ

  Read more
  • 06/11/2020

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Read more
  • 16/10/2020

  “ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141310-6)”ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΒΕΛΟΝΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

  Read more
  • 16/01/2020

  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (CPV: 33112200-0)

  Read more
Skip to content