• 16/10/2020

    “ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141310-6)”ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΒΕΛΟΝΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ

    Read more
    • 16/01/2020

    Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (CPV: 33112200-0)

    Read more
Skip to content